• Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau mitjà
 • Titulació: Tècnic o tècnica en Activitats Comercials
 • Descripció: Aquests estudis capaciten per desenvolupar activitats de distribució i comercialització de béns i/o serveis i gestionar un petit establiment comercial, aplicant les normes de qualitat i seguretat establertes i respectant la legislació vigent.
 • Modalitats: Presencial ordinària / Dual

 • Durada:

  • Modalitat presencial ordinària: Té una durada de 2.000 hores (aproximadament 1.584 hores lectives i 416 hores pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.
  • Modalitat Dual: Té una durada aproximada de 2.264 hores (aproximadament 1.320 hores lectives i 944 hores pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.
 • Distribució dels mòduls per curs:

  A continuació es mostra la distribució en modalitat presencial ordinària. En la modalitat Dual no es realitza el mòdul de síntesi i es realitzen 1.000 hores pràctiques en un centre de treball.

Curs 1r
Mòduls professionalsHores mínimesHLLDHores totals
MP1 Dinamització del punt de venda 132 33 165
MP2 Gestió de compres 99   99
MP5 Serveis d’atenció comercial 66  33 99
MP6 Tècniques de magatzem 99   99
MP7 Venda tècnica 99  33 132
MP8 Anglès 66   66
MP9 Aplicacions informàtiques pel comerç 99   99
MP12 Formació i orientació laboral 66   66
Total 726 99 825
Tutoria 33   33
Total primer curs 759   858

 

Curs 2n
Mòduls professionalsHores mínimesHLLDHores totals
MP3 Gestió d’un petit comerç 132   132
MP4 Processos de venda 132   132
MP8 Anglès 33   33
MP10 Comerç electrònic 99   99
MP11 Màrqueting en l’activitat comercial 99   99
MP13 Síntesi 264   264
Total 759   759
Tutoria 33   33
Total segon curs 792   792
MP14 Formació en centres de treball     416