RESUM DE L'OFERTA DE TREBALL

CICLES FORMATIUSLLOC DE TREBALLEMPRESAESTAT DE L'OFERTA
  • CFGS Disseny en Fabricació Mecànica
  • CFGS Programació de la Producció en Fabricació Mecànica
Mecànic/a Industrial PlastiVerd Inactiva

RESUM DE L'OFERTA DE TREBALL

CICLES FORMATIUSLLOC DE TREBALLEMPRESAESTAT DE L'OFERTA
  • CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
Tècnic/a Helpdesk Anthesis Lavola Inactiva

RESUM DE L'OFERTA DE TREBALL

CICLES FORMATIUSLLOC DE TREBALLEMPRESAESTAT DE L'OFERTA
CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Web Desarrollador junior web front-end SAAK DIGITAL Inactiva

RESUM DE L'OFERTA DE TREBALL

CICLES FORMATIUSLLOC DE TREBALLEMPRESAESTAT DE L'OFERTA
CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma Fullstack developer junior Juno Projects Inactiva

RESUM DE L'OFERTA DE TREBALL

CICLES FORMATIUSLLOC DE TREBALLEMPRESAESTAT DE L'OFERTA
  • CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Web
  • CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma
Programador RSM Spain Inactiva