La Formació Professional Dual

Amb l'objectiu de millorar la capacitat de les empreses de disposar de persones qualificades adequadament per a les seves necessitats, a Catalunya s'està implantat la Formació Professional Dual.

La FP Dual combina l'aprenentatge en una empresa amb la formació acadèmica, augmentant la col·laboració entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu dels alumnes.

Més informació

L'empresa i la FP Dual

Des de fa temps moltes empreses han reivindicat la necessitat de recuperar el model laboral de l'aprenent. El nou model col·laboratiu entre empresa i escola que representa la formació professional en alternança i dual, permet recuperar aquesta figura amb molts avantatges i valors afegits doncs l'alumne s'incorpora al treball amb un bagatge de coneixements adquirits, directament relacionats amb el perfil professional de l'empresa.

Més informació

Beneficis de la FP Dual per l'empresa

  • La FP Dual contribueix a la millora de la competitivitat de les empreses al millorar la seva gestió dels recursos humans: permet disposar d'un capital humà amb les competències i habilitats personals i professionals necessàries per incorporar-se a l'empresa.

  • La FP Dual posa l'èmfasi en la formació pràctica i en la participació activa de l'empresa en el disseny dels continguts de la formació professional i, per tant, ofereix la possibilitat de formar a una persona d'acord a les necessitats de les empreses, als seus processos i cultura empresarial.

  • Amb la FP Dual es recupera el model d'aprenent garantint una formació professional que millora la qualificació i el desenvolupament personal dels joves.

  • La FP Dual augmenta les competències i el rendiment laboral del treballador contractat.

  • L'empresa participa de la responsabilitat social de fomentar la formació i la empleabilitat de les persones.

Empreses amb les que col·laborem

Col·laboració amb la família de cicles de Fabricació Mecànica

Col·laboració amb la família de cicles de Comerç i Màrqueting

Col·laboració amb la família de cicles d'Informàtica